Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2004: DSU: Skærpede straffe til dyremishandlere

På baggrund af de uhyggelige sager om mishandling af heste, som har fundet sted kræver Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) en øget indsats fra politiet og en skærpelse af dyreværnsloven.

De mange frygtelige tilfælde af mishandling af heste vækker både harme og bekymring i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). Mishandlingerne har nu fundet sted i snart to år uden at hverken politikerne eller myndighederne har bekymret sig synderligt.

- Jeg mener, at myndighederne bør tage sagen langt mere alvorligt. Der er tale om meget grove tilfælde af dyremishandling, hvor forsvarsløse heste er blevet skamferet og slået ihjel, udtaler DSU’s formand, Jacob Bjerregaard. Den skyldige skal fanges og spærres inde.

Det er et stort problem, at politiet ikke har ressourcer nok til at gå ordentligt ind i sagerne.
- For mig er det helt ubegribeligt, at regeringen vælger at se passivt til i en sag som denne. Hestemishandlingerne har skabt en enorm utryghed blandt mange mennesker, som ejer og holder af heste. Jeg kan ikke forstå, at regeringen vælger at ignorere disse menneskers bekymringer og uskyldige dyrs lidelser og undlader at tilføre politiet flere ressourcer til efterforskningen. I DSU ønsker forstår vi de mange hesteejeres utryghed, og derfor ønsker vi at tilføre flere penge til området, siger Jacob Bjerregaard.

Selv hvis gerningsmanden rent faktisk skulle blive fanget, kan man ikke forvente, at han bliver straffet særlig hårdt. Overgreb begået mod dyr bliver nemlig i den danske straffelov ofte kun opfattet som hærværk mod andres ejendom. I særligt grove tilfælde anvendes dyreværnslovens paragraf om dyremishandling, men selv i disse tilfælde er der sjældent tale om domme på mere end cirka 30 dages fængsel. Det mener Jacob Bjerregaard er forkert.
DSU mener, at dyreværnsloven bør revideres sådan, at det bliver en skærpende omstændighed, hvis mishandlingen foretages med det motiv at påføre dyret lidelse. Samtidig mener DSU, at man bør overveje en større revision af dyreværnsloven.

- I DSU ønsker vi en skærpelse af dyreværnsloven. Det skal ikke kunne lade sig gøre at skamfere en så mange heste og så slippe med en bøde eller en meget mild fængselsdom, udtaler Jacob Bjerregaard og fortsætter: Det kan ikke være rigtigt, at man kan slippe af sted med de frygtelige ting, som vi i øjeblikket er vidner til, uden at få en hård straf.

DSU’s formand, Jacob Bjerregaard, kan kontaktes for yderligere kommentarer på tlf. 40 95 53 00


ARTIKLEN MÅ IKKE KOPIERES.
[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89