Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

Dyreværnskurser for myndighederne.

Politi og anklagere skal fremover på særlige dyreværnskurser og d. 1.7.2004 udsendte justitsministeriet en pressemeddelelse om det nye tiltag. Kort fortalt er det nye, at myndighederne via kurserne skal blive bedre til at behandle sager om overtrædelser af dyreværnsloven. Efterforskningen skal styrkes og sagsbehandlingen skal effektiviseres. Kurset er ikke for alle, der udpeges i stedet særlige sagkyndige politifolk, som skal holde sig a jour med dyreværnslovene og opnå faglig ekspertise i at håndtere dyreværnssager. Samtidig skal samarbejdet mellem politikredse og fødevareregioner styrkes.

Hesteinternatet af 1999 håber, at myndighederne vil få gennemgået betydningen af især dyreværnslovens 3 første paragraffer og vi ser frem til en hurtigere behandling af dyreværnssager. Vi vil her tillige minde om, at Rigsadvokaten i sine undersøgelser af sanktionsniveauet i dyreværnssager gjorde opmærksom på, at straffene for overtrædelser af dyreværnsloven var meget lave og at regeringen på baggrund i Rigsadvokatens undersøgelser ønskede at få hævet strafudmålingen i dyreværnssager. Er dette sket? Hvis vi ser på f.eks. Fåborg byrets afgørelse i den såkaldte "kohale-sag" må svaret være nej. Derfor opfordrer Hesteinternatet af 1999 justitsministeren til at udsende en reminder til politi, anklagemyndigheder og domstole.


Hesteinternatet af 1999, d. 2.7.2004.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89