Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2005: Korrespondance med Justitsministeriet

Hestemishandlinger

Hestemishandlinger var i 2004 en landeplage og i forbindelse med et stort arrangement på Nr.Snede Kro d. 17. sep. 2004, var Hesteinternatet af 1999 inviteret som oplægsholder v/ Peter Caspersen.
Omkring 300 deltagere mødte op på kroen.

Der var massiv pressedækning i forbindelse med det afholdte møde, hvilket resulterede i diverse
TV indslag samt artikler i mange af landets aviser. En del af disse artikler kan læses på hjemmesiden.


Umiddelbart efter mødet udsendtes 2 pressemeddelelser fra henholdsvis Danmarks Socialdemokratiske Ungdom ( DSU) og en SF-kandidat. Pressemeddelelserne kan læses på hjemmesiden:
- DSU: Skærpede straffe til dyremishandlere
- Ung SF-kandidat presser på for bedre dyrevelfærd

I forbindelse med hestemishandlingerne blev Peter Caspersen interviewet af JydskeVestkysten,
som d. 30. september 2004 bragte artiklen ”Nu må det være nok”.


Sønderjysk Dyreværnsforening inviterede Peter Caspersen til at holde foredrag d. 27. oktober 2004

-------------------------------------------------


TOPPER BLEV IKKE OBDUCERET

Tidligt om morgenen d. 7. juli 2005 blev den 2-årige vallak, Topper, fundet dræbt i sin fold ved Engesvang. Topper havde et 10 cm dybt stiksår i halsen og døde efter at have gået blødende rundt på marken.
Topper blev ikke obduceret. Hesteinternatet af 1999 har i august 2005 fået oplyst af vicepolitiinspektør Michael Henningsen, Regionalt Efterforskningsstøttecenter (REC), at kun 2 af de dræbte heste blev obduceret.


Med baggrund i ovenstående, sendte Hesteinternatet af 1999 sammen med dyrlæge Lene Kattrup et brev til Justitsminister Lene Espersen d. 17. august 2005.

Vi skrev bl.a., at da vi har erfaret, at det ikke er praksis, at der foretages obduktion af de dræbte heste, anmoder vi om, at obduktion fremover bliver obligatorisk, når det drejer sig om dødsfald, hvor mishandling ikke kan udelukkes som årsag.
Ligeledes bør der udtages prøver samt indsamles teknisk bevismateriale, herunder DNA prøver i forbindelse med skadede heste, hvor mishandling heller ikke kan udelukkes.
Såfremt der ikke foretages obduktion og sker indsamling/sikring af tekniske beviser, er der alvorlig risiko for manglende domfældelse ved retten grundet manglende teknisk bevisførelse, hvor en mistænkt gerningsmand ellers kunne have været dømt.

Vi kender ikke årsagen til, at politiet undlader at foretage regelret veterinær obduktion af hestene, herunder om det skyldes økonomiske forhold. Sandsynligvis kan kun Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole foretage disse obduktioner med tilstrækkelig kvalitet. Sikring af tekniske beviser herunder DNA prøver er vigtige. Hvis en mistænkt gerningsmand bliver fundet af politiet, er man opklaringsmæssigt ringe stillet, uden tekniske beviser.

Politiet skal i disse sager også opfordres til at samarbejde med pressen. Presseomtale gør folk årvågne, hvilket hjælper opklaringsarbejdet. Ejeren af Topper, har oplyst, at var hun blevet advaret via pressen (om den sag, der var få dage forinden), havde hun flyttet hestene væk fra marken. Dette kunne have medført, at gerningsmanden ikke havde kunnet finde hendes heste!
Ejeren blev af politiet opfordret til IKKE at kontakte pressen! Det står vi uforstående overfor. Vi mener, at et samarbejde med pressen er en fordel.

-------------------------------------------------


Justitsministeriets svar d. 14. sep. 2005:

JUSTITSMINISTERIET
Civil- og Politiafdelingen

Hesteinternatet af 1999
Anne-Mette Iversen

14. sep. 2005
Sagsbeh.: Nina Ammitzbøll Juul


HENVENDELSE OM MISHANDLING AF HESTE

Ved brev af 17. august 2005 har De sammen med Lene Kattrup rettet henvendelse til Justitsministeriet angående politiets praksis i forbindelse med efterforskning af sager om mishandling af heste, særligt politiets sikring af teknisk bevismateriale i sådanne sager.

Justitsministeriet har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet af jeres brev, og ministeriet har i den forbindelse noteret sig jeres synspunkter.

Justitsministeriet kan oplyse, at det er politiet, der har kompetencen til at behandle sager om eventuelle overtrædelser af dyreværnsloven. I forbindelse med politiets efterforskning af om der foreligger en overtrædelse af dyreværnsloven, kan politiet – som på mange andre særlovsområder – få assistance fra myndigheder med særlig sagkundskab. I dyreværnssager kan politiet således få bistand fra den lokale fødevareregions veterinærtjeneste (tidligere kaldet kredsdyrlægen). Disse dyrlæger har den fornødne uddannelse og erfaring til at assistere politiet i dyreværnssager. Til brug for konkrete straffesager kan politiet desuden indhente en sagkyndig udtalelse om veterinære spørgsmål hos Det Veterinære Sundhedsråd. Rådet kan udtale sig om, hvorvidt der i den konkrete sag er tale om uforsvarlig behandling af dyr.

Justitsministeriet kan endvidere oplyse, at der med henblik på at styrke politiets og anklagemyndighedens arbejde i dyreværnssager blandt andet er udarbejdet en manual til politikredsene om behandlingen af dyreværnssager. Herudover er der et kursus om dyreværnslovgivningen for de medarbejdere i politikredsene, som beskæftiger sig med dyreværnssager, ligesom det allerede eksisterende samarbejde mellem fødevareregionerne og politikredsene er blevet styrket.

For så vidt angår jeres bemærkning om politiets behandling af en række konkrete sager, kan Justitsministeriet oplyse, at klager over politiets afgørelser vedrørende strafforfølgning efter reglerne i retsplejeloven behandles af den regionale statsadvokat.

Med venlig hilsen
Andreas Weidemann.


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89