Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2005: Døde høns og en dom.

D. 19. september 2005 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom.

En leder af et hønseri blev d. 6. juli 2004 af Slagelse Byret fundet skyldig i mishandling af høns. Han blev idømt 30 dages fængsel og frakendt retten til at beskæftige sig med dyr i 5 år. Desuden skal den dømte betale sagens omkostninger. Hvad førte til denne dom? Vi har undersøgt sagen og orienterer om den her:

Efter en anmeldelse fra en borger om mishandling af høns tilkaldte Slagelse Politi d. 13. februar 2003 en dyrlæge, og hun skriver bl.a. i sin dyrlægeattest: Der blev fundet tusinder af døde og forrådnede og enkelte levende høns på ejendommen. Hønsene havde ikke adgang til vand og der var ikke egnet hønsefoder på stedet. Der var tydelige tegn på kannibalisme. De døde høns lå spredt ud over det hele og de levende høns gik oven på de døde høns. Døde høns lå i alle lade- og staldbygninger, under redekasserne, i en hønsegård og uden for stalden stod der mange sorte sække med døde, afmagrede høns. De døde høns lå i et metertykt lag i staldafsnittene. Flere steder var der lagt byggematerialer oven på de døde høns. Overalt stank der fra de døde og rådnende hønselig. Dyrlægen konkluderede, at forholdene tydeligt viste, at dette havde stået på i længere tid.

Under retssagen blev der afhørt vidner, der blev forevist fotos fra ejendommen og Det veterinære Sundhedsråd blev bedt om en vurdering. Rådet fandt det beskrevne hønsehold groft uforsvarligt med karakter af mishandling.

På baggrund af vidneforklaringer og Det veterinære Sundhedsråds udtalelser, blev lederen af hønseriet dømt for i en længere periode frem til d. 13. februar 2003 at have holdt hønsene på en groft uforsvarlig måde og for at have mishandlet dem.

Den tiltalte blev endvidere dømt for at overtræde bekendtgørelsen om bortskaffelse af døde dyr ved ikke at have bragt 5-6000 døde høns til en godkendt destruktionsvirksomhed. Der var omkring 6,8 tons døde høns.

Lederen af hønseriet var tillige tiltalt for at have aflivet høns ved kvælning. Denne aflivningsmetode betegnes af Det veterinære Sundhedsråd som groft uforsvarligt. Men retten fandt det ikke bevist, at tiltalte havde kvalt de mange høns.

Slagelse Byret dømte lederen af hønseriet for at have overtrådt dyreværnslovens § 1 og § 2 og straffen blev fastsat jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1 og stk. 2. Den dømte nægtede sig skyldig og ankede byrettens afgørelse til Østre Landsret.

Hønsene befandt sig på en ejendom i Høng kommune og teknisk forvaltning har udtalt til Hesteinternatet af 1999, at kommunen har ansvaret for miljøtilsyn, byggetilladelse m.v.
Kommunen havde ikke kendskab til den dyremishandling, der foregik på ejendommen – og desuden ligger spørgsmål om dyrevelfærd udenfor kommunens ansvars- og kompetenceområde. Kommunen har tidligere anmeldt lederen af hønseriet til politiet for ikke at have overholdt påbud fra kommunen vedr. indretning af sit hønseri, afstandskrav til naboer og for ikke at overholde dispensation.
D. 19. juni 2001 blev lederen af hønseriet dømt i denne sag af Slagelse Byret. Ifølge flere af de vidner, som blev afhørt under retssagen, var de dyreværnsmæssige forhold på dette tidspunkt i orden.

Slagelse Politi har udtalt til Hesteinternatet af 1999, at politiet fik en anmeldelse fra en borger i december 2002 om mishandling af høns – denne anmeldelse blev ikke undersøgt af politiet pga. en fejl et eller andet sted: adressen på hønseriet manglede. Politiet var første gang på stedet d. 13. februar 2003 i denne sag.

Fødevareregion Ringsted har ikke haft med denne sag at gøre, fordi den tilkaldte dyrlæge ikke er ansat i Fødevareregion Ringsted. Fødevareregionen oplyser, at den hvert år i sit område har 2 eller 3 sager af denne karakter med døde og skeletterede dyr – kort sagt: dyr, som er døde af sult og tørst. Fødevareregion Ringsted har oplyst, at de har ca. 30 sager om året, hvor politiet er med, men at meget få havner i retten.

Hvordan kunne dette stå på i ”længere tid”? Ingen lagde tilsyneladende mærke til de forfærdelige forhold for hønsene og ingen alarmerede politiet – hverken naboer, familie, venner, bekendte og andre, som kom på stedet eller kendte til hønseriet og den dømte. Og da alarmen langt om længe indløb hos politiet første gang, manglede adressen.

D. 19. september 2005 stadfæstede Østre Landsret byrettens dom.

Den dømte har måttet beskæftige sig med dyr, indtil Østre Landsret traf sin afgørelse, for Slagelse Politi og anklagemyndigheden havde ifølge vores oplysninger ikke forlangt et forbud via en domstol.

2005: Døde høns og en dom.

Foto: Anne-Mette Iversen


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89