Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2004: Menneskelov eller dyreværnslov

Presseinfo fra Hesteinternatet af 1999, den 3. september 2004

Peter Caspersen

MENNESKELOV ELLER DYREVÆRNSLOV ?


Mennesker føler vrede, sorg & afmagt, når dyr bliver udsat for vanrøgt, mishandling og aflivning på værst tænkelig måde. Disse stærke følelser
bliver næsten ubærlige, når man konstaterer, at disse ifølge dansk lov kriminelle handlinger ikke medfører nævneværdig konsekvens for den person, der udfører dem.

Det er vores borgerpligt at reagere på enhver kriminel handling også begået mod dyr, hvad enten vi overværer handlingen eller bliver gjort
opmærksom herpå. I mange tilfælde er det dog næsten umuligt at få politiet og dermed også domstolene til at tage dyreværnssager alvorligt. Anmelderen står ofte tilbage med en følelse af frustration og afmagt og en ubehagelig fornemmelse af at være svigtet af de instanser,der har magten til at gribe ind overfor kriminelle handlinger.

Følelsen af vrede nåede sit højdepunkt, da man i programmet "Station 2" mandag den 30.august 2004 kunne opleve veterinærchef for Fødevareregion Ringsted, Svend Johansen gøre så meget ud af at fortælle den danske befolkning, at man skal passe meget på ikke at reagere med følelser. Men dertil kan kun siges, at det er lidet betryggende at vore medskabninger, de umælende væseners lidelser, skal vurderes af en "ikke-følende" ekspertise.

Journalisten på Station 2 fortalte i udsendelsen, at reaktionerne fra seerne havde sat rekord, og at langt størstedelen af reaktionerne var vrede rettet mod veterinærchef Svend Johansen. Jeg forstår det godt. Seerne havde pludselig gennemskuet, hvorfor det er så svært med sager om vanrøgt og mishandling, og hvorfor politi og dommere er så passive. Der er jo ingen grund til at starte en retssag op,hvis den faglige ekspertise ikke giver den nødvendige opbakning, så er SAGEN TABT PÅ FORHÅND. Og specielt hvis det er en gængs opfattelse blandt den faglige ekspertise, at dyreværnsloven ikke er en menneskelov. Dyreværnsloven er i høj grad en menneskelov. Den er netop lavet for at stoppe mennesker i at foretage kriminelle handlinger overfor dyr, men frem for alt er det en lov, der er vedtaget i vores folketing, som oven i købet gentagne gange har pointeret overfor alle instanser, at man ser med yderste alvor på, at dyreværnslovens bestemmelser bliver overholdt,og justitsministeren har bedt om en skærpelse af straffene og en forøget indsats fra politiets side. Samme folketing burde nok se på mulighederne for at finde en anden form for faglig ekspertise til at støtte den udøvende og dømmende magt,hvis Svend Johansen tegner holdningen blandt de dyrlæger, hvor han er veterinærchef.[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89