Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2007: Klippekortordning for dyretransporter

BEMÆRKNINGER TIL HØRING OVER
ARBEJDSGRUPPERAPPORT om
EN KLIPPEKORTORDNING FOR DYRETRANSPORTER.

Hesteinternatet af 1999 anbefaler og deltager i ethvert arbejde og enhver demokratisk proces, der kan give den lovgivende magt optimale betingelser for behandling af og beslutning om al lovgivning, der sikrer en forbedret dyrevelfærd.

Det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, at arbejdsgruppens arbejde skal tilrettelægges således, at der kan iværksættes lovgivningsinitiativ i folketingsåret 2006/2007. Ligeledes fremgår det af lovgivningsprogrammet, at et lovforslag forventes fremsat i anden halvdel af februar 2007.

Kommissorium for arbejdsgruppen og lovgivningsprogrammet har følgende virkning:

Arbejdsgruppens rapport og udarbejdelse af lovudkast bygger på bekendtgørelser, der ikke længere er gældende.
De regler, som arbejdsgruppen har skullet anvende og arbejde ud fra er per 5. januar 2007 afløst af rådets forordning af 1/2005/EF af 22. december 2004 samt bekendtgørelse nr. 1729 - begge om beskyttelse af dyr under transporter m.v. - og bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse i transport af dyr.

Konsekvensen af den manglende sammenhæng mellem per 5. januar 2007 gældende bekendtgørelser og arbejdsgruppens rapport samt lovudkast kompromitterer i høj grad muligheden for at give den lovgivende magt optimale betingelser for behandling af og beslutning om lovgivning.

Hesteinternatet af 1999 skal derfor anbefale, at videre behandling udskydes, og at arbejdsgruppen indkaldes til formulering af rapport og lovudkast, der er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser.


Anbefalingen af en udskydelse, skal ses i lyset af følgende argument:

Fødevareproduktionen har bevæget sig fra landbrug med overskuelige størrelser af dyrehold og med en produktion, der var målrettet lokale og nationale forbrugere, til en mere eller mindre koncernledet fødevareindustri.
Effekten heraf bevirker uoverskuelige dyrehold og en produktionsform, der kan sidestilles med enhver anden form for produktion på samlebånd - under anvendelse af færrest mulige løn- og arbejdskraftkrævende ressourcer.
Produktionen er i meget høj grad målrettet til eksport.

Dette har givet et øget behov for lovgivning for at beskytte dyrene.

Hesteinternatet af 1999 er enig i, at lovgivningen skal gennemføres så hurtigt som muligt, men vi kan i den nuværende situation forudse og frygte, at hvis den forceres, kan det afstedkomme en lovgivning med uhensigtsmæssigt store huller, der efterfølgende skal reguleres på.

Hesteinternatet af 1999 skal som eksempel fremhæve:

Der er lagt op til, at der ikke indføres et objektivt straffeansvar for transportøren.
Hvis en transportør lader en chauffør foretage en transport uden at chaufføren har erhvervet den i bekendtgørelse nr. 1728 af 21. december 2006 om uddannelse i transport af dyr per 5. januar krævede og nødvendige uddannelse, er muligheden for at give et klip ikke tilstede.

I vores indledning fremhæves, at vi deltager i ethvert arbejde og enhver demokratisk proces, der sikrer den lovgivende magt optimale betingelser for behandling og beslutning.
Hesteinternatet af 1999 er af den opfattelse, at hvis processen fortsættes ud fra de givne betingelser og muligheder, som kommissorium og lovgivningsprogrammet afsætter for arbejdsgruppen for en solid lovgivning, kan der ikke længere være tale om et arbejde eller en proces, der kan afstedkomme detaljerede svar - på grund af den manglende sammenhæng mellem rapport, lovudkast og gældende bekendtgørelser.

Hesteinternatet af 1999 skal derfor som konklusion anbefale, at videre behandling udskydes, indtil sammenhæng er på plads.

Og vi vil afslutningsvis anvende et nutidigt og ofte anvendt udtryk:

DET BØR VÆRE EN OMMER!!!!

Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999
Februar 2007


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89