Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2006: Beskyttelse af dyr under transport

Høring over udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, udkast til bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr og Justitsministeriets udkast til vejledning om Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport m.v. (transportforordningen)


Hesteinternatet af 1999 skal indledningsvis gøre opmærksom på tidligere fremsendte høringssvar, hvor vi klart tilkendegiver, at den eneste rigtige løsning, der er på de massive problemer med dyretransporterne, er et totalt forbud mod eksport af ALLE levende slagtedyr over grænserne. Det er ikke med forordning af 2004 lykkedes at afskaffe de overtrædelser af dyreværnsloven, som transporterne giver, hvorfor vi må fastholde vores tidligere høringssvar.

Se www.hesteinternatet.dk under HØRINGSSVAR


Hesteinternatet af 1999 har følgende kommentarer til bekendtgørelsen:

Bekendtgørelsen omfatter ikke alle transporter; landbrugere er undtaget, når der er tale om egne dyr og eget transportmiddel. Der er givet mulighed for dispensation for erhvervelse af uddannelsen. Det faktum, at uddannelsen først skal være erhvervet senest efter 3 måneders ansættelse giver mulighed for omgåelse af reglerne. Man kan forudse, at en omgåelse af reglerne vil blive brugt meget i forbindelse med samlingssteder og i høj grad i forbindelse med afholdelse af markeder. Man kunne forvente, at Hesteinternatet af 1999 ville være positive overfor en bekendtgørelse, der kræver en uddannelse for alle, der skal håndtere dyr under transport, men vi har desværre kunnet konstatere ved at følge den almindelige information gennem medierne fra konkrete sager - hvor også dyrlæger har været involveret - at branchen ikke har til sinds at overholde reglerne. Vi vil appellere til at Justitsministeren lever op til sine egne ord om at Danmark skal være et foregangsland på området. Den eneste reelle måde at gøre det på er, at der nationalt laves en lov, der forbyder transport af levende konsumdyr over landets grænser.

Supplerende bemærkninger:


Vi finder det særdeles uheldigt og direkte i strid med almindelig fornuftig forvaltning, at der gives så korte svarfrister som i aktuelle tilfælde.

Vi frygter at den korte svarfrist har den uheldige effekt, at antallet af høringssvar og kvaliteten af de afgivne høringssvar er stærk reduceret. Det kan medføre, at afgørende og vigtige svar mangler, når der skal tages stilling til endelig formulering og vedtagelse. Det er yderst betænkeligt, at et ellers godt system ikke kan fungere optimalt og i sidste ende er det efter vores overbevisning et slag mod en demokratisk proces, når der skal vedtages love, bekendtgørelse og forordninger.
For et fremtidigt positivt og konstruktivt samarbejde kræves der en god redegørelse for at denne praksis med så korte høringsfrist forekommer.


Niels Hausgaards digt om slagtedyrenes manglende velfærd


Man skulle tro, vi var på fallittens rand med hungersnød lige om hjørnet!

Det er noget føleri! – Siger man
Vi må jo huske på, det kun er dyr! – Siger man.
Dyr føler ikke angst i den forstand! – Siger man.
De lider ikke! – Siger man,
Dyr kan ikke tænke abstrakt! - Siger man.
Hvad ved man egentlig om det.
Er man ikke bare sølle og afstumpet, når man siger sådan med munden fuld af mad?
Bør man ikke bare holde sin tåbelige kæft?
Man må da håbe, at man ikke har børn.
Hvorfor fragtes dyr levende over landegrænser for at dø i et andet land?
Kølebiler er da for pokker opfundet.
Findes der et rimeligt argument ud over det med småpengene?
Vi avler højt udviklede medskabninger for at æde dem.
Er det ikke grumt nok?
Hvorfor skal en steg koste mindre end en pose Matadormix?
Synes vi egentlig, den skal det?
Hvorfor skal dyrene undgælde for det?
Hvorfor skal vores børn nøjes med den kvalitet?
Hvor ulækker kan det blive?
Hvad forhindrer os i med fælles røst og beslutsomhed at forlange disse forhold bragt i orden?
Samfundsøkonomisk har det ingen betydning.
Jamen hvad kan lille jeg stille op? Spørger man.
Lille jeg kan for eksempel lave sin egen boykot af uappetitligt billigt kød.,
Hvorfor siger vi ikke til vore unionspartnere, at der ikke mere slippes levende slagtedyr over den tidligere danske grænse. Hverken ud eller ind
Selvfølgelig for dyrenes skyld.
Men mest for vores egen.
Når hensynet til kiloprisen vægter højere end menneskelig værdighed.
Når grådighed er en fuldt accepteret størrelse i samfundsdebatten.
Når kulden fra vores røv har bredt sig til hjertet.
Når vi har ladet vores anstændighed deponere i Bruxelles.
Når en ineffektiv, langsommelig beslutningsproces, der altid ender med en moralsk og etisk lav fællesnævner, er godt nok til os.
Så har vi ingenting at være stolte af.
Vi bør tværtimod dukke hovedet i skam.
Så bør vi end ikke forsøge at se næste generation i øjnene.
Så har vi tabt
Også på vores børns vegne, og vi har fortjent deres foragt.
Så er vi fattige som stoddere – her i verdens rigeste land.
_________________________________________________Med tilladelse af Niels Hausgaard medsendes ovenstående digt.

Med venlig hilsen Hesteinternatet af 1999, december 2006


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89