Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2006: Bemærkninger til rapporten om hold af heste

Kapitel 4
Indretning af folde og græsningsarealer


§ 17
Stk. 2 Hesteinternatet af 1999 anbefaler mindst 1 tdr. land per hest

Stk. 3 Hesteinternatet af 1999 tilråder at alle heste 7 dage om ugen skal på fold mindst 6 timer om dagen udenfor vinterperioden og perioder med vinterlignende vejr. Om sommeren gerne døgnfold.
Om vinteren og i perioder med vinterlignende vejr skal alle heste på fold mindst 2 timer om
dagen.

Kapitel 5
Foder og vand


§ 21 Hestens foderration skal være af forsvarlig kvalitet og skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder, fuldfoder, vitaminer & mineraler
§ 22
Stk. 2. Stk.1 (gælder ikke ved kortere ophold på fold) SLETTES

Kapitel 6
Tilsyn mv.


§ 23. Stk. 2. Hesteinternatet af 1999 kræver at hos hestehandlere skal hesteholdet tilses af en dyrlæge hver 3. måned, da der er stor udskiftning af heste.

Kapitel 7
Ibrugtagning og træning


Hesteinternatet af 1999 tilråder såvel en minimum som maksimum grænse på hestens alder for hvornår den må bruges i kommerciel henseende (elevheste, ridelejre, dagsudlejninger, hestevognsferier etc.)

Kapitel 8
Hovpleje og mærkning


§ 28.
Stk.2. Beskæring eller anlæggelse af beslag af egen og anden mands hest må kun foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil.

Kapitel 12
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser


§ 34. For hestehold, der er etableret før lovens ikrafttræden, finder § 6 anvendelse fra den
1. januar 2007 (reglerne om hold af heste har været undervejs igennem flere år, så det kan på ingen måde komme som en overraskelse, at det bliver forbudt med opstaldning i spiltove).

§ 39. Hvorfor finder § 30 først anvendelse fra år 2019? – det giver ikke mening, at det skal vente 13 år.


Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999

Februar 2006


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89