Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2006: Bemærkninger ang. Europa Kommisionens handlingsplan

Bemærkninger til forslaget om Europa- Kommissionens handlingsplan for dyrevelfærd 2006-2010

Hesteinternatet af 1999 hilser Kommissionens handlingsplan for dyrevelfærd 2006- 2010 velkommen. Det er glædeligt at der kommer så omfattende initiativer i EU-regi. Vort forhold til vores medskabninger er et kulturelt anliggende og har derfor offentlig bevågenhed. Uden empati og respekt for liv og natur omkring os skader vi vores egen opfattelse og værdi som mennesker.
Med en vis ret kan man sige, at man var bedre til at passe dyr i gamle dage. Ud af nødvendigheden var man mere sensitiv overfor de dyr, som man havde i sin varetægt under forskellige omstændigheder (landbrug, militær etc.) oparbejdet gennem generationer via iagttagelser og erfaringer, som videreførtes til nye slægtled. Ikke just et videnskabeligt projekt men alligevel tættere på dyrs realitet som levende væsener.

Sindelaget og det at leve sig ind på dyr er nok mere anstændigt og respektfuldt end teori udmøntet i regler.
Disse traditioner og denne følsomhed er brudt af den moderne samfundsindretning; nye folk er kommet til, som ikke har rodfæste i den gamle kultur, og industrielle landbrug lader økonomien styre dyrevelfærden. Det samme gør sig endda gældende indenfor sporten (heste), hobby (smådyr) og forskning (forsøgsdyr).

Hvad kan erstatte denne tabte forbindelse? Det kan først og fremmest forskningen. Derfor kan Hesteinternatet af 1999 bifalde intentionerne: Citat: ”Fællesskabets dyrevelfærdspolitikker skal være baseret på den bedste videnskabelige dokumentation, der er til rådighed…….”
”Fællesskabet vil bidrage til løbende udvikling af dyrevelfærd som et videnskabeligt område gennem finansiering af forskning…….”

Er forskningen ikke af tilstrækkelig høj kvalitet, så er det spild af tid og resurser. Med andre ord: kvalitet frem for kvantitet. Især er det vigtigt at bringe grundforskningen på banen, som kan samle eksisterende viden til forståelse.

Hesteinternatet af 1999 kræver:

Forbud mod rituelle slagtninger (påbudt mærkning af importeret kød fra dyr, der er rituelt slagtet)

Forbud mod at eksportere levende slagtedyr over grænserne

Forbud mod pelsindustri (er forbudt i England, Wales, Skotland og
Nordirland)

Forbud mod import og handel med katte - og hundeskind

Forbud mod brug af forsøgsdyr (kosmetik - og medicinalindustri,
etc.)

Forbud mod anvendelse af dyr i pornoindustrien - det bør fastslås, at sodomi er ulovligt.

Forbud mod handel med levende dyr på markedspladser

Forbud mod at medbringe levende dyr til kommerciel brug ved by - og markedsfester (f.eks. ”levende karruseller”, hvor ponyer
bruges til at gå rundt og rundt)

Forbud mod foie gras

Forbud mod import af uld fra får, der har været udsat for mulesing

Forbud mod at plukke fjer & dun fra levende fugle til pude og dyne
industrien

Forbud mod dyr i cirkus (især store rovdyr, elefanter og aber)

Forbud mod kulturel betinget misbrug af dyr f. eks. tyrefægtning, hunde - og hanekampe

Forbud mod import & handel med eksotiske dyr

Effektiv kontrol og håndhævelse af reglerne


Citat: ”Arbejdet vil kunne omfatte udarbejdelse af specifikke minimumsregler for arter eller aspekter, der ikke er omfattet af EU-lovgivningen i dag”. Hesteinternatet af 1999 henleder opmærksomheden på ÆSLER.


Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999

Februar 2006


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89