Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2004: Slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr & heste

Til Justitsministeriet. 16.1.2004.

Hesteinternatet af 1999 indsender hermed kommentarer til: Høring over udkast til forslag til lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden.


1) Hesteinternatet af 1999 opfordrer Justitsministeriet til at bede Dyreetisk Råd om en udtalelse vedr. denne problematik og en vurdering af etikken i at slagte dyr med næsten fuldbårne fostre.

2) Hesteinternatet af 1999 gør opmærksom på, at føl kan være fuldbårne/levedygtige ca. 3-4 uger før anslået fødselstidspunkt. Drægtighedsperioden svinger meget fra hest til hest - nogle heste er drægtige i 10 måneder, andre er drægtige i op til 13 måneder. Og da hestes drægtighed svinger så meget er det svært med sikkerhed at fastsætte, hvornår tidspunktet for den sidste tiendedel for hvert enkelt dyr er indtruffet. Ydermere har en del mennesker (f.eks. hestehandlere) deres heste til at gå sammen i en blandet flok; derfor kan det nøjagtige bedækningstidspunkt ofte ikke angives med sikkerhed. Disse faktorer bevirker, at forslaget om den sidste tiendedel meget ofte ikke er anvendeligt for heste, men skal skærpes betydeligt. Hesteinternatet af 1999 ønsker oplyst:

a) Hvem skal vurdere, hvor langt henne i drægtigheden et dyr er?

b) Hvilke konsekvenser får det, hvis en højdrægtig hest står på et slagteri og ønskes slagtet? Bliver den sendt retur til ejeren?

Hesteinternatet af 1999 ønsker disse spørgsmål besvaret.

3) Hesteinternatet af 1999 gør opmærksom på, at der er stor forskel på fysik og psyke hos et ungt dyr og hos et ældre dyr. Ældre dyr er mere udsatte end unge dyr - transport og slagtning af ældre dyr er yderst kritisabelt uanset om de er drægtige eller ej. I sådanne tilfælde anbefaler Hesteinternatet af 1999 aflivning ved stalddøren.

Hesteinternatet af 1999 mener, at slagtning af drægtige dyr ikke bør finde sted - kun i tilfælde af nødslagtning eller aflivning. Hesteinternatet af 1999 stiller sig uforstående overfor, hvorfor drægtige dyr i det hele taget sendes til slagtning.

Venlig hilsen
Hesteinternatet af 1999


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89