Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2008: Skal islandske heste og shetlandsponyer fratages........

46 foreninger, forbund, råd og instanser har haft mulighed for at kommentere udkastet.

Fristen for afgivelse af bemærkninger til udkastet var den 11. januar 2008.

Bragt i Hest & Rytter, februar 2008

Den 20. december 2007 fremsendte Justitsministeriet høring over udkast til blandt andet bekendtgørelse om udegående heste. Udkastet har hjemmel i § 20 i hesteloven og indeholder to undtagelser fra kravet i hestelovens § 19, stk. 1, om, at heste, der holdes ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, bl. a. skal have adgang til et læskur.

Undtagelser fra lov om hold af heste § 19 om udegående heste:

§ 1. Islandsheste og shetlandsponyer kan uanset § 19 i lov om hold af heste holdes ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr i mere end 12 timer i døgnet uden adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje, hvis de holdes på meget store arealer:
1) hvor naturlige forhold, som tæt beplantning, lavninger eller lignende, yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør, og
2) hvor der findes et lejeareal med en veldrænet bund som f. eks. et tykt lag grannåle.

Stk. 2. stk. 1 finder anvendelse på islandsheste og shetlandsponyer af rene racer med stambog, eller dyr som dokumenterbart er mindst 7/8-rene racedyr. Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt huld.

Hesteinternatet af 1999 har følgende bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelser om udegående heste:

Hesteinternatet af 1999 skal udtale sig imod den foreslåede undtagelse.

Det bemærkes særlig hertil, at der for det første ikke er definition på " meget store arealer", ligesom kriterierne i stk. 1 nr. 1 og nr. 2 i § 1 for "brugere" og andre kan være vanskeligt definerbare, hvilket giver stor uklarhed med hensyn til, hvornår bkg er overtrådt jf. § 2.

Dette vil formentlig have den følge, at der i kun særdeles grelle og oplagte tilfælde vil kunne blive tale om straf.

Dette er særdeles betænkeligt, da det er dyrs velfærd, der står på spil. Reelt er der frit spil for vanrøgt, da næppe mange vil indberette eller anmelde forhold med de nævnte uklare definitioner.
Det bemærkes, at Hesteinternatet af 1999 desværre i forvejen har mange dårlige erfaringer med, hvor svært det kan være at få politi og anklagemyndighed til at gribe ind i sager om manglende dyrevelfærd og vanrøgt.

Dertil kommer, at uanset de omhandlede hesteracer har huld og hårlag, der beskytter mod vintervejr, vil det næppe være tilstrækkeligt til at dæmme op for de ofte voldsomme regnskyl og hård vind, der er i Danmark efterår og vinter.
Vejret på Shetlandsøerne er ikke som i Danmark og på Island drives hestene oftest på vinterstald.
De norske fjordheste adskiller sig i øvrigt ikke i type væsentligt fra de nævnte racer, ej heller de østrigske haflingere.
Endelig bemærkes at det sker, at heste foler "udenfor sæsonen".

Hvordan forestiller man sig dokumentationen af 7/8 rene racedyr? Blandingsheste har i øvrigt oftest ingen papirer.

Hvis heste går ude bør der - uanset de nævnte racer er mere hårdføre end flere andre - være adgang til læskur og et tørt strøet leje.
Så kan hestene selv have mulighed for at vælge.

2008: Skal islandske heste og shetlandsponyer fratages........


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89