Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2007: Klippekortordning, strafskærpelse og egenkontrol .......

Bemærkninger til høring over forslag til lov om ændring af dyreværnsloven (klippekortordning for dyretransporter, strafskærpelse og egenkontrol i besætninger)

Hesteinternatet af 1999 er imod at der i § 29 a i de pågældende tilfælde alene er lagt op til en fakultativ og ikke obligatorisk frakendelse. " Kan frakendes" og ikke "SKAL frakendes". Det vil sige, at man ikke nødvendigvis taler om frakendelse ubetinget men kun som en eventuel følge af overtrædelserne.

Via § 29 b kan man også " småovertræde" loven tre gange og så tre gange til før hammeren falder jf. § 29 c stk. 1 nr. 3 og endda med mulighed for at få betinget frakendelse efter stk. 2. Der er en alt for lang elastik.

Systemet burde generelt stilles mere enkelt op.

Det kan ikke sammenlignes og kopieres fra færdselslovens system.

Overtrædelser burde medføre betinget som minimum i de mindre grove sager og ubetinget i mishandling og de grovere overtrædelser og i gentagelsestilfælde.

Hesteinternatet af 1999 er bekymret for, at der skal alt for meget til før ubetinget frakendelse kommer på tale, hvad der ikke er ønskeligt på et område, hvor det er dyrevelfærd, det handler om.

Supplerende bemærkninger:

Vi finder det særdeles uheldigt og direkte i strid med almindelig fornuftig forvaltning, at der gives så korte svarfrister som i aktuelle tilfælde.

Vi frygter at den korte svarfrist har den uheldige effekt, at antallet af høringssvar og kvaliteten af de afgivne høringssvar er stærk reduceret. Det kan medføre, at afgørende og vigtige svar mangler, når der skal tages stilling til endelig formulering og vedtagelse. Det er yderst betænkeligt, at et ellers godt system ikke kan fungere optimalt og i sidste ende er det efter vores overbevisning et slag mod en demokratisk proces, når der skal vedtages love, bekendtgørelse og forordninger.
For et fremtidigt positivt og konstruktivt samarbejde kræves der en god redegørelse for at denne praksis med så korte høringsfrist forekommer.

Hvad nytte er det til? Der er jo hverken vilje eller gennemslagskraft i Justitsministeriet til at standse en branche, der er løbet løbsk.

Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999, 1. maj 2007


Hesteinternatet af 1999 gør opmærksom på medsendte artikel:


Sanne Rosbøg, Ekstra Bladet den 30. apr. 2007:

Dyrevelfærds-chef i mishandlings-sag

Karsten Krogsgaard Madsen står i spidsen for Fødevarestyrelsens nye dyrevelfærdshold. Samme mand var medansvarlig, da slagteheste blev mishandlet

De fleste kan huske billederne fra DR's dokumentarfilm, hvor 24 danske heste blev fulgt på deres sidste rejse fra Kibæk i Nordjylland til Secli i Syditalien. Hestene blev fragtet 2500 kilometer på cirka 76 timer - uden vådt, tørt eller hvile. Manden, der havde sendt hestene ud på den brutale tur, var hestehandler Palle Ellehammer.

Fødevareministeren græd, og den ansvarshavende dyrlæge veterinærchef Karsten Krogsgård Madsen blev politianmeldt. Det var nemlig i hans afdeling, at man anslog turen til at vare 24 timer og derfor godkendte turen uden hvil, foder eller vand til hestene.

Da Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsrejsehold, der skal sikre bedre velfærd for landets dyr, trådte i kraft 1. juni sidste år, blev selv samme dyrlæge udpeget som leder af holdet. 'En af rejseholdets hovedopgaver er at planlægge og koordinere dyrevelfærdskontrollen i besætninger og transporter af dyr', står der i beskrivelsen af rejseholdets fokusområder.

Karsten Krogsgård Madsen er altså igen manden, der skal sørge for, at de lange dyretransporter foregår, uden at dyrene lider overlast.

- Det er korrekt, at jeg var chef for den enhed, der godkendte hestetransporten. Men det var de italienske myndigheder, der så på sagen, og der blev ikke noget ud af den. Vi blev ført bag lyset af det italienske firma, der transporterede hestene, siger Karsten Krogsgård Madsen til ekstrabladet.dk.

Han ser derfor ikke noget problem i, at han i dag skal sikre dyrene acceptable forhold under de lange transporter.

Karsten Krogsgård Madsen vil ikke udtale sig til ekstrabladet.dk om, hvorvidt forholdene for slagtedyrene på deres sidste rejse er blevet bedre, efter Dyrevelfærdsrejseholdet er trådt i kraft.

- Det kan jeg ikke sige noget om. For hvis tallene så viser noget andet end min fornemmelse, så er jeg på den, siger han.

På et nyligt møde med flere af landets dyreværnsforeninger fortalte han dog, at problemerne med hestetransporter i dag er løst.

- Karsten Madsen blev spurgt, hvordan det så ud med hestetransporter, og han svarede, at det slet ikke er noget problem mere, og der næsten ikke fragtes slagteheste til udlandet, siger en kvinde, der var med til mødet.

Ifølge ekstrabladet.dks oplysninger kører Palle Ellehammer dog stadig jævnligt levende heste til Sydeuropa.

Karsten Krogsgård Madsen, der godkendte 24 hestes tur fra Nordjylland til Syditalien uden mad, vand eller hvile, er nu blevet chef for Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsgruppe, der skal sikre dyrenes ve og vel på lange transporter.

[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89