Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2007: Sodomi - Hesteinternatet af 1999`s høringssvar

Bemærkninger til Høring over Det Dyreetiske Råds udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr.

Allerførst en stor tak til Peter Mollerup for mindretalsudtalelsen.

Hesteinternatet af 1999 kræver et forbud mod menneskers seksuelle omgang med dyr.

Det bør tydeliggøres med en paragraf i dyreværnsloven, at det er ulovligt og strafbart, at mennesker har seksuel omgang med dyr - herunder naturligvis også dyrs anvendelse i pornoindustrien.

Hesteinternatet af 1999 finder i øvrigt al begrundelse herfor unødvendig. Med almindelig sund fornuft, etik, moral og respekt er det indiskutabelt hvorfor.

Bemærkninger:


Det fremgår af Det Dyreetiske Råds udtalelse, at personer, der udøver sex med dyr, er opdelt i grupper og undergrupper. Motiver og baggrunde kan der jo – som det fremgår i de i alt 36 sider - skrives meget om! Dyreværnsloven skulle vel netop tjene det formål at beskytte dyrene og burde ikke – bevidst eller ubevidst – legitimere og acceptere at mennesker misbruger dyr. Kort sagt finder vi det anstødeligt, at Rådets udtalelser vægter seksuelle afvigeres interesser højere end varetagelsen af umælende væseners lidelser, smerte og endog død.

Spørgsmål:

På side 31 & 32 hedder det: ”Rådets medlemmer finder ikke, at der er behov for lovgivning, der forbyder privatpersoners seksuelle omgang med deres egne dyr (forudsat at øvrig lovgivning er overholdt).”
Vi spørger: Hvordan vil Rådet i praksis sikre sig at denne lovgivning overholdes?
”Rådet baserer denne konklusion på, at der allerede i den gældende dyreværnslovgivning er taget højde for de situationer, hvor dyrene lider overlast, samt at der er et tungtvejende modsatrettet hensyn til at udvise respekt overfor andre menneskers seksuelle præferencer og en seksuel minoritet.
Rådets medlemmer understreger i forlængelse af ovenstående, at seksuel omgang med dyr kan indebære en risiko for, at dyrene lider overlast. Personer, der ønsker at have seksuel omgang med dyr, påtager sig således et stort ansvar, som de skal holdes fast på.”
Vi spørger: Hvordan har Rådet tænkt sig, at det i praksis skal kunne lade sig gøre, at disse personer holdes fast på et sådant ansvar?

På side 29 står der: ”Rådet erkender, at når det gælder kommerciel brug af dyr i forbindelse med seksuelle aktiviteter, vil der næppe være mulighed for passende offentlig kontrol med dyrene, som der er ved en del andre virksomheder, der holder dyr ”.
Vi er uforstående overfor Rådets accept af menneskers seksuelle omgang med dyr, når det foregår i privat regi, og Rådets forbehold, når det foregår i kommerciel henseende. Efter vores overbevisning er situationen den samme: Dyrene misbruges og udnyttes seksuelt af mennesker - uanset om det er for økonomisk vindings skyld eller for at tilfredsstille en perverteret menneskehed, offentligt eller privat.

Kan vi forsvare det i et land som Danmark i år 2007?

Når man misbruger dyr, er man i modstrid med de mest elementære moralske værdier. Det siges jo, at kvaliteten af et lands civilisation kan måles på, hvorledes dette land behandler dets dyr…………….


Venlig hilsen Hesteinternatet af 1999

Januar 2007


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89