Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

2008: Det Dyreetiske Råd bør nedlægges

Berlingske Tidende fredag den 23. maj 2008. Berlingske Debat

Nedlæg Det dyreetiske Råd

Dette blev foreslået på en dyrevelfærdskonference den 3. maj på Landbohøjskolen. Rådet burde have et særligt fokus på dyr og dyrevelfærd eller være et særligt ekspertråd. Men ingen af delene er tilfældet og formanden siger, at Rådet blot skal afspejle holdninger, strømninger og tendenser i tiden og samfundet. Når Folketinget har behov for særlig ekspertise i dyreetiske spørgsmål, burde man i stedet fra gang til gang nedsætte et udvalg af særligt vidende indenfor det aktuelle emne, så havde man i hvert tilfælde ekspertisen. Det har man ikke nu, og det er fejlagtig når Justitsminister Lene Espersen nogle gange har kaldt Det Dyreetiske Råd for et ekspertråd, det er det netop ikke.

Rådet har misforstået sit fokus og sin opgave. I 2005 indrømmede Rådet selv, at det i sin udtalelse om rituel slagtning havde vægtet hensyn til religiøsitet for tungt i forhold til dyrevelfærd. Dette er et bevis på, at Rådet havde et forkert fokus og politiserede. Rådet bør lade politikere om evt. at tage særlige religiøse eller andre minoritetshensyn. I 2006 kom Rådet med en udtalelse om menneskers anvendelse af dyr til deres personlige sexformål, sodomi. Her manglede igen fokus på dyrene. De undersøgelser, vi har om alvorlige skader på dyr efter menneskers sexmisbrug, blev næsten ikke omtalt, men i udtalelsen blev der ustandseligt henvist til udtalelser fra de sodomiudøvende, som vist havde grebet nogle af Rådets medlemmer og især rådets sekretær om hjertet. Rådet har siden forsvaret disse personer en del og har ikke forholdt sig kritiske nok overfor deres udsagn. Mange dyrlæger har kritiseret det faglige i Rådets udtalelse. Over 100 dyrlæger skrev i et fællesbrev til Folketinget, at de: "ud fra en veterinærfaglig vurdering måtte afvise Det Dyreetiske Råds vurdering vedrørende anvendelse af hundyr til samleje". De skrev, at de mente, der var brug for et forbud mod sodomi. Ved debatten om emnet i Folketinget nævnte Justitsministeren ikke dette brev, men henviste til Det Dyreetiske Råds ekspertise. Rådet konkluderer i udtalelsen (side 32), at der i forhold til de situationer, hvor dyrene lider overlast: "er et tungtvejende modsatrettet hensyn til at udvise respekt over for andre menneskers seksuelle præferencer og en seksuel minoritet." Og der står på side 6, at: "der er mennesker, som lever i parforholdslignende relationer med dyr, typisk hunde, og hvor den seksuelle aktivitet ikke i dyreværnslovens forstand kan siges at skade dyrene".

Det er jo noget sludder, der må udspringe af et overdrevent menneskefokus, som man ikke vil forvente fra et Dyreetisk Råd. Rådet gør sig skyldig i det, som de ellers har beskyldt andre for, at give dyr menneskelige egenskaber, antropomorfisme. Vi hjælper dyrene bedst ved at nedlægge Det Dyreetiske Råd.

Med venlig hilsen

Lili Sørensen
Engparken 5
2690 Karlslunde

mail trillesoe@gmail.com2008: Det Dyreetiske Råd bør nedlægges


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89