Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

Fra 1. marts 2010: Brændemærkning forbudt i Danmark

Justistsminister Brian Mikkelsen har forbudt brændemærkning af heste. Forbuddet gælder også for de føl, som ejerne ønsker registreret i udlandet. Bekendtgørelsen om forbud mod brændemærkning af heste lyder:

I medfør af § 14, stk. 5, og § 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, fastsættes:

§ 1. Brændemærkning af heste er ikke tilladt.

§ 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2010

Fra 1. marts 2010: Brændemærkning forbudt i Danmark


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89