Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

Rollkur - hyperfleksion
Rollkur eller hyperfleksion (flere navne for det samme fænomen) er en træningsmetode, hvor hestens nakke overbøjes; mulen trækkes ved hjælp af tøjlerne ind mod bringen og holdes i denne position.

Både spring- og dressurryttere bruger hyperfleksion i træningen, men ikke på selve banen under dommerens påsyn, da FEI officielt har taget afstand fra træningsmetoden. Der findes dog ingen sanktioner for ryttere, som måtte anvende metoden.

I Hesteinternatet af 1999 ønsker vi, at denne træningsmetode bliver forbudt i såvel den daglige træning som på stævnepladserne.

FEI og DRF har officielt taget afstand fra rollkur (v. konference i Schweitz 9. februar 2009), mens de tillader Low-Deep-Round-metoden. Det mener vi i Hesteinternatet af 1999 ikke er godt nok. Det bliver en absurd og ligegyldig debat om ordvalg, der dækker over, at ryttere fortsat kan træne deres heste, som de vil. Uanset hvilke ord, man vil hæfte på denne måde at ride heste på, presses konkurrenceheste stadig og fortsat frem i en alt for ung alder og i et alt for højt tempo, fordi de hurtigst muligt skal hente resultater (penge) hjem. Det er en dybt uetisk og kynisk måde at udnytte dyr på.

Dressurridning kan være smukt og harmonisk at se på. Uden en hale der pisker hysterisk eller en mund, der er forsvundet i spyt og skum, fordi hesten ikke kan synke. Det kræver tid, tålmodighed, respekt for dyret og træning på hestens individuelle præmisser. Det kræver, at træningen ikke er motiveret af penge og forretning.

Vi lægger os også op ad Jock Ruddocks, Equine Touch, synspunkter på sagen: se artikel

Rollkur - hyperfleksion

Links til film og artikler om rollkur:
- blå tunge (advarsel om ubehagelige billeder)
- blå tunge og den britiske presse
- konkurrerer med smerter
- om rollkur (leksikon/wikipedia)


Denne artikel er også bragt på Heste-Forum.dk - klik her

Sagsbehandling ved Justitsministeriet:
28. september 2010:
Ved brev af 19. oktober 2009 har Justitsministeriet anmodet Dyreværnsrådet om en udtalelse vedrørende træningsmetoden rollkur/hyperflexion.

Som begrundelse for anmodningen henviser Justitsministeriet til en e-mail af 23. august 2009 fra Anne Charlotte Abildgaard, Hesteinternatet af 1999, til Justitsministeriet […]

På den baggrund har Justitsministeriet anmodet Dyreværnsrådet om en udtalelse om, hvorvidt træningsmetoden rollkur/hyperflexion er i strid med dyreværnsloven og hestelovens § 25, stk. 2. Dyreværnsrådet har behandlet sagen på fire møder. I rådets møde den 8. december 2009 deltog dyrlæge og kiropraktor Marianne Dahl-Jensen, som orienterede om forskningsresultater relateret til træningsmetoden rollkur/hyperflexion. Endvidere foretog rådet den 21. september 2010 sammen med repræsentanter for Dansk Ride Forbund en besigtigelse af træning af heste hos Helgstrand Dressage A/S. I den forbindelse orienterede Dansk Ride Forbund rådet om sit arbejde omkring hestevelfærd, herunder i det internationale rideforbund FEI, ligesom Dansk Ride Forbund udleverede forskelligt materiale herom til rådet.

I den anledning skal Dyreværnsrådet udtale følgende:

Det er Dyreværnsrådets opfattelse, at træning af heste skal foregå på hestens præmisser, og at enhver træningsmetode, der vanskeliggør vejrtrækningen for hesten og giver alvorlige slidskaber eller psykiske mén, er i strid med dyreværnsloven og hestelovens § 25, stk. 2. Dyreværnsrådet finder dog ikke, at det på baggrund af det foreliggende forskningsmateriale er muligt entydigt at konkludere, hvorvidt træningsmetoden rollkur/hyperflexion er i strid med dyreværnsloven og hestelovens § 25, stk. 2. Rådet skal hertil bemærke, at der ikke i det forskningsmateriale, som rådet har haft anledning til at gøre sig bekendt med, indgår resultater, der entydigt dokumenterer træningsmetodens virkning på hestes velfærd eller adfærd.

Af punkt 8 i Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport fremgår det, at enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således ikke omfatte fysisk eller psykisk vold over for hesten. Det fremgår endvidere, at ved fysisk og/eller psykisk vold forstås bl.a. rollkur og hyperflexion forstået som bøjning af hesten under tvang. Dyreværnsrådet kan bakke op om, at Dansk Ride Forbund i sine retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport har inddraget et forbud mod anvendelse af rollkur/hyperflexion, og rådet forventer, at Dansk Ride Forbund vil sikre, at forbuddet overholdes.

Kopi af udtalelsen er samtidig hermed sendt til Marianne Dahl-Jensen og Dansk Ride Forbund til orientering.

På rådets vegne
Lene Munksgaard
Formand


Den 10. februar 2010:
Kære Anne Charlotte Abildgaard,
Tak for din e-mail.
Som sekretær for Dyreværnsrådet kan jeg oplyse, at Dyreværnsrådet bl.a. på baggrund af din henvendelse har besluttet at se nærmere på træningsmetoden rollkur/hyperflexion.

Rådet har i den forbindelse haft besøg af en dyrlæge, som har holdt oplæg om træningsmetoden, ligesom rådet vil foretage en besigtigelse af en træning.

Når rådet har afsluttet sine undersøgelser, vil rådet komme med en udtalelse.
Jeg vil sørge for, at du bliver informeret, når udtalelsen foreligger.

Med venlig hilsen
Lisbeth Gro Nielsen
Fuldmægtig
Slotsholmsgade 10
1216 København K
7226 8400
www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

________________________________________

Den 17. januar 2010:

Til rette vedkommende,

Jeg har i sin tid (efterår 2009) rettet henvendelse til Justitsministeriet vedrørende en forespørgsel om undersøgelse af mulighederne for at lovgive omkring hestetræningsmetoden hyperfleksion, også kaldet rollkur eller low-deep-and-round.

Faktuelle undersøgelser på området viser, at metoden har betydelige skader på hesten af både fysisk (nakkeledsgigt, ryg-/lændeproblemer (skævvridning), luftvejsproblemer, blodtilførselsproblemer) samt psykisk (manglende udsyn, psykisk tvang) karakter.

Wikipedia (net-leksikon) om træningsmetoden:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rollkur

Denne kortfilm forklarer og illustrerer træningsmetoden:
http://www.youtube.com/watch?v=4UwqyMCr_7c

Typisk er, at metoden er en TRÆNINGSmetode, og dermed kan ryttere, der benytter sig af metoden, være svært identificerbare for dommere i konkurrenceøjemed. Træningen foregår hjemme på egen bane uden for dommers og publikums påsyn.

I Hesteinternatet af 1999 ligger det os meget på sinde, at vi får en udbredt og praktiseret holdning og adfærd ift. dette emne, der er etisk og dyrevelfærdsmæssig forsvarlig. Det er vores klare indtryk, at det desværre ikke forholder sig sådan i dansk ridesport i dag.

Venlig hilsen

Anne Charlotte Abildgaard
på vegne af Hesteinternatet af 1999

Sagsbehandling ved Justitsministeriet:


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89