Profile indexOm foreningen
Ide og formål


Søg: 

Biodiversiteten er truet af kobber fra landbruget

Den 6. januar 2013

Miljø & Naturvidenskab
Af Søren Wium-Andersen, biolog, cand. scient.

Dyrefoder indeholder kobber trods advarsler

Allerede i 1996 fastslog Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, at man skulle være påpasselig med anvendelsen af kobber på landbrugsjorden »på grund af faren for ophobning på længere sigt«.

På trods af opfordringen til at være påpasselig har landbruget fortsat anvendt mere end 500 tons ren kobber i de kobberforbindelser, der hvert år blandes i dyrefoderet.

Har du interesse for biodiversitet og er bekymret for svineindustrien, så klik HER


Annette Rosenmunthe, Lundby Hovedgade 63, 4750 Lundby, skriver i Sjællandske den 12. januar 2013:

KOBBER I FODER TRUER NATUR OG MENNESKER

Når smågrise vænnes for tidligt fra at die, får de diarré. Dette behandler man i svineindustrien ved at tilsætte foderet store mængder kobber. Kobber har dyr og mennesker brug for i ganske små mængder, men i større koncentrationer er det en farlig gift.

Som biolog og naturforsker Søren Wium-Andersen skriver på Videnskab.dk er der tale om et meget upåagtet problem, som ingen tilsyneladende har lyst til at undersøge nærmere. Aben gives – også på dette område - videre til vores efterkommere.

Hos grise passerer kobberet igennem fordøjelseskanalen og ender i gyllen, som fortrinsvis sprøjtes ud på markerne omkring svinefabrikkerne. Her ophobes det og forårsager efterhånden en betydelig forgiftning af jorden. Får og kaniner er særdeles følsomme overfor kobber og ville hurtigt gå til på sådanne marker, men hvad med harer og rådyr, der har lignende fødevalg og fordøjelsessystemer? Det er nærliggende at få den tanke, at kobberet er årsag til den alvorlige nedgang i harebestandene, vi har set i de senere år og den rådyrsyge, der har hærget på især Fyn og Midtsjælland.

Tilsyneladende har landbrugslobbyen ikke lyst til at få problemet nærmere belyst. Kobberet er en nem, men afsporet løsning på de etiske problemer, der er forbundet med for tidlig afvænning. I Vildtforvaltningsrådet, hvor flertallet af medlemmer har jagtinteresser, skulle man mene, at problemet kunne vække interesse, men her syltes det, formentlig fordi formanden er storproducent af grise.

I vores nabolande hersker langt skrappere regler for hvor meget kobber, der må køres ud på markerne. Her er man for længst blevet opmærksomme på farerne. Men i Danmark lukkes øjnene for, at der hvert år køres over 500 tons kobber ud på markerne med gyllen.

Kobberet, der således ophobes på markerne og i dyrene, forgifter også mennesker og spiller en vigtig rolle ved udviklingen af resistens overfor antibiotika. Derudover er det under mistanke for at være medvirkende årsag til alvorlige sygdomme i centralnervesystemet som Parkinsonisme og Alzheimer.
Det er på høje tid, at problemerne tages alvorligt og gøres til genstand for grundige undersøgelser. Indtil resultaterne foreligger, skal forsigtighedsprincippet tages i brug.
Biodiversiteten er truet af kobber fra landbruget


[ Tilbage | Print | Send til en ven ]

Emner
Arrangementer
Artikler og breve
Billedgalleri
Digte og kloge ord
Fra det virkelige liv
Gode råd om dyrevelfærd
Høringssvar
KATTENS DAG.
Love og bekendtgørelser
Offentlige kontakter
Vores årsmagasiner


Hesteinternatet af 1999 • Tlf. 40 37 16 89