Love og bekendtgørelser


 » 2012: Alle heste skal have hestepas

 » 2011: Mærkning af heste - chip, hestepas.

 » Fra 1. marts 2010: Brændemærkning forbudt i Danmark

 » Lov om hold af heste

 » Dyreværnsloven

 » Bekendtgørelse om samlesteder og markedspladser.

 » Dyrlægeløftet

 » Hvad siger loven om aktindsigt?

 » EU-Kommissionens dyretransportforslag

 » Justitsministeriets Råd for dyrevelfærd

 » Lov om ansvarsforsikring af løsgående heste

 » Retsinformation

 » Veterinærvæsen og dyrlægegerning.Udskrevet fra http://hesteinternatet.dk d. 5. December 2022  12:38:35