2009: Rystet over Vorbasse Marked

Af Henrik Sieben, Landbrugs-Nyt den 3. august 2009

Fotos: Anne-Mette Iversen

- ”Handel med dyr bør forbydes på markeder”
- Rene impulskøb
- hvad udsætter det ikke dyrene for?”

”Jeg er rystet,” så kontant lyder meldingen fra indehaver af Hesteinternatet Engholm ved Køge, Dorte Poulsen, efter hun aflagde besøg på det netop afviklede Vorbasse Marked.
”Flere end 800 heste var bundet op ved trailere, ved lastbiler, ved bomme og mange af dem lignede nogle særdeles sølle stakler, der hverken var blevet passet med hove eller foder, som havde betændte øjne, var bange, og i det hele taget ikke så ud til at have et godt hesteliv.”
Dorte Poulsen frikøbte to Welsh ponyer, som hun fandt, var i så ringe stand, at det ”ikke var til at holde ud, at se på.”
”De havde hove, der ikke var beskåret ordentligt, de havde sår i hovedet, og den ene havde et forknæ, der var dobbelt størrelse af, hvad det skal være. De er nu frikøbt fra de to hestehandlere, der sjovt nok hver især fortalte, at de ikke kendt ret meget til hestene, for de havde selv først lige købt dem samme dag.”
Dorte Poulsen beretter videre: ”Jeg var på Vorbasse Marked fra tidlig morgen, og så en masse heste og ponyer. Jeg lagde mærke til hen over dagen, at mange af hestene blev handlet igen og igen af og mellem forskellige hestehandlere. Op-rigtig talt forstår jeg slet ikke, at folk kan få sig selv til at sælge levende dyr, i dette tilfælde heste, til handlere, der ikke behandler dyrene ordentligt.”
”Desværre må jeg så også konstatere, at så længe ”blinde” dyrlæger er tilknyttet disse markeder, så er dyrene ilde stedt. Der blev efter min opfattelse ikke ført ordentligt tilsyn med dyrene, og krejlerne kører ud og ind ad pladsen, efterhånden som de henter nye dyr til. Det synes helt grotesk, når man i øvrigt sammenligner med den kontrol, der er, når folk kommer med deres dyr til stævner, udstillinger og dyrskuer, hvor det er egne dyr de møder med, og som de gerne vil have hele såvel frem som tilbage. Der er masser af kontrol, men ved et marked, hvor man gennem år-hundreder ved, at der omsættes heste med ”håndslaw” i hundredvis, der ser man ikke meget til kontrollen. Grotesk”
Det syn Dorte Poulsen så på Vorbasse Marked, medførte som nævnt, at hun ”frikøbte” som hun selv udtrykker det, et par af de heste, der efter hendes mening så ud til at have det værst. ”Den ene meldte sig faktisk selv på banen og tilkendegav faktisk tydeligt, at den ville med hjem og bare væk fra al den furore, der var på pladsen.”
”Normalt er jeg bestemt ikke til hestemarkeder. Jeg har hørt så mange skrækkelige historier fra andre sande hestevenner, at bare tanken kunne gøre mig syg. Jeg havde dog besluttet, at nu skulle det være. Glædeligvis var der en hesteinteresseret god ven fra Stubbekøbing der tilbød at sponsere turen inklusive trailer, hvis vi skulle ende i den situation, at vi måtte gøre noget aktivt.”

Smådyrsboderne

"På markedet oplevede vi vel nok omkring 200 smådyrsboder, hvor man kunne købe alt fra kaniner, hundehvalpe, kattekillinger, videre over voksne hunde og mange fugle. Vi så fuglebure, hvor undulaterne sad skulder ved skulder på et par pinde, alt medens bunden af buret tilsvarende var dækket med fugle. Det så frygteligt ud. Hvor er veterinærkontrollen?”
”Det nok værste tilfælde, vi så, når det gælder kaniner, var tre kaniner, der sad i en osteklokke. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.”
Dorte Poulsen beretter videre, hvordan man så ”krejlere,” som hun udtrykker det, der stod og falbød hunde og hundehvalpe. ”Vi oplevede besøgende stå og tale om, at de havde arbejde og ikke tid til at passe hunde, og vi oplevede folk, der stod og sagde, at de var på vej på ferie, og alligevel, da hundene var billige nok, så købte de dem. Rent impulskøb og uden tanke for dagen i morgen og hverdagen der kommer med hunden. Folk havde ikke halsbånd eller hundesnor med, men en gammel ”krejler,” havde løsningen: Noget orange reb blev bundet om hunden og så var det ellers afgang. Ganske rædsomt at overvære, og man kan ikke lade være med at tænke, hvilken skæbne venter disse mange hunde og andre dyr, der på den måde bliver solgt ved rene impulskøb. Hvor er myndighederne henne?”
”På mig virker det, som om mange af de besøgende bare skal have en dag til at gå. De slentrer rundt på markedet og for nogle synes det nærmest ligegyldigt, om de køber nogle legoklodser, en legetøjsbil, modeltog eller en hundehvalp. Kunne de så ikke bare nøjes med legetøjsbilen, sådan at det ikke længere bliver attraktivt for disse krejlere, at tage fra marked til marked for at sælge hunde?”

Hestene skulle hele tiden vænnes til nye forhold
Mange af disse handelsfolk ”går igen” fra marked til marked og på-peger man et eller andet omkring dyrene, så siger de straks, den har jeg lige købt. Men det fritager dem jo ikke for et ansvar. Vi konstaterede også gang på gang, at forskellige heste blev flyttet fra den ene krejler til den næste. Hver gang betød det, at hesten blev bundet til en ny lastvogn eller bom, ved siden af nye heste. Hver gang medførte det uro i flokken, for enhver ved, at der er en hakkeorden, også blandt nye heste. Flere havde da også fået nogle slemme skader, ligesom flere nærmest hang i rebene. Vi oplevede heste, der blev solgt og flyttet både fem og seks gange. Det er helt urimeligt.”
”Desuden synes jeg, at det er krænkende for ens retsmoral at se, hvordan disse heste handles. Der bliver omsat dyr for meget store summer, men det er ikke muligt at få så meget som en kvittering på noget som helst. Det synes på mig, som alt der har med dyr at gøre på disse markeder, er fuldstændig fredet af såvel dyrlæge, politi som Skat. Tør man virkelig ikke tage fat om nældens rod?” lyder det oprevet fra Dorte Poulsen, der klart melder ud: ”Det er sidste gang jeg kommer på sådan et marked, for jeg kan simpelthen ikke klare, at dyr handles på den måde.”
Videre påpeget Dorte Poulsen, hvor ”rædsomt, hvor lemfældigt dyrlægen på stedet tilsyneladende ser til dyrene. “Jeg forstår simpelthen ikke, at offentlige myndigheder ikke skrider ind over for den form for handel.”
Er det ikke lidt dobbeltmoralsk at tale dårligt om hestehandlere på markeder og så selv tage af sted og komme hjem med to heste? ”Det kan man sige, for jo, det er naturligvis med til at holde handlen i gang, jo flere, der handler på stedet. Disse to ponyer så bare ud til at have det så skidt, at det var umuligt bare at lukke det blinde øje til. Jeg ved godt, at så længe der er nogle, der handler, så vil der også være krejlere, der vil sælge. Derfor lyder min stærke opfordring da også til såvel politikerne som til myndighederne: ”Gør noget ved disse markeder og sørg for, at der ikke må omsættes dyr på den måde. Det er ganske enkelt uværdigt!”

2009: Rystet over Vorbasse Marked

Dorte Poulsen med Emilie og Merlin`s Queen
på Vorbasse Marked


De to frikøbte

Vi fik selv frikøbt to heste eller rettere to Welsh Sec A ponyer, den ene af tysk oprindelse, Merlin`s Queen, og den anden af dansk oprindelse, Emilie. Jeg kan slet ikke holde ud og tænke på, hvad de har været igennem af lidelser undervejs på det marked. Begge har de efter min mening ikke særlig pæne hove. Jeg har da også mistanke om, at de kan have været forfangne. Desuden har begge haft flere skader i hovedet. Den ene har tillige et særdeles stort forknæ. Øjensynligt en gammel skade.”
”Det er første, sidste og eneste gang, jeg selv skal på marked, men jeg havde besluttet mig for, ved selvsyn at se, om det var så slemt, som nogle af vores mange samarbejdspartnere hævder. Og indrømmet - det var det.”

Dyreværnsfolk må camouflere sig
Desværre må vi i dag konstatere, at sande hestevenner er ugleset blandt mange af disse hestehandlere og krejlere, der turnerer rundt til de forskellige markeder. Klart nok, for de er ikke interesseret i at blive konfronteret med, at de ikke behandler dyrene ordentligt. Det betyder så også, at nogle af disse hestevenner må camouflere sig, for ellers kan der være øretæver i luften.”

Hesteinternat Engholm

Hesteinternat Engholm blev etableret i maj 1999, og har gennem årene haft en snes heste i pleje, inden de blev udstationeret. “Plejefamilierne har heldigvis været fantastiske. Vi udstationerer ikke mere, så de to, vi nu har frikøbt, får lov at blive gamle sammen med de andre fire, vi har.”
Hesteinternat Engholm er godkendt af politi og kredsdyrlæge, og med kontrakt.

Myndighedernes kommentarer
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vorbasse Grundejerforening, der står bag markedet. Foreningen holder ferie. Fødevareregion Syd i Vejle, hvorunder Vorbasse Marked hører, har ikke haft tilsyn på stedet, men henviser direkte til de lokale Vorbasse Dyrlæger med Per Storm, som ansvarlig.
Per Storm siger: ”Jeg skridter fronten af nogle gange om dagen og har talt med nogle stykker, der sælger dyr og rettet nogle forhold. Ge-nerelt vil jeg dog sige, at jeg synes det ser rimelig pænt ud. Ja, man kan altid forholde sig på den ene eller anden måde til, at dyrene bliver slæbt til marked, men det er rimeligt forsvarligt, det der foregår.”
”Det kan ikke undgås, at nogle dyr bliver forskrækkede over, at blive slæbt rundt sådan der, men de samme dyr bliver måske også forskrækkede, når de kommer i en ny stald. De så pæne ud, hestene der var der. Der var en enkelt med sår, og den blev sendt hjem. Men ser man rundt, så synes jeg, at det var rimeligt forsvarligt.”
Det hævdes, at der var mange fugle i nogle små bure? ”Om et bur er for lille eller for stort, vil altid være en fortolkningssag. Og sådan er det med mange ting. Jeg tror, der er mange hunde og katte i små lejligheder, der har det væsentligt ringere end mange af landbrugets produktionsdyr. Jeg ved godt, at det er et postulat.”
Per Storm fortsætter: ”Vi oplever hvert år, at der er nogle, der kommer og beklager sig over det ene eller andet. Der mener jeg, at de må, på det aktuelle tidspunkt, henvende sig til Grundejerforeningen eller til mig, og så skal vi selvfølgelig nok se på det. Jeg synes, at Vorbasse Marked er et godt marked. Jeg bor selv i byen, jeg bliver pensionist næste år, og jeg vil fortsat gerne have tilsyn med markedet.”
”Der er hvert år nogle, der synes, at nogle dyr ser ud til ikke at have det for godt. Disse mennesker køber ofte disse dyr, og har så ”reddet” dem. Det er jo også en måde at gøre det på, men det er altid et fortolkningsspørgsmål, om man vurderer dyr har det godt eller skidt.”
Det nævnes, at der handles meget indbyrdes mellem handlerne? ”Det er vist nok rigtigt, men der er ingen regler desangående, og så kan jeg jo ikke skride ind over for det. Anderledes er det på eksempelvis Brørup Kreaturmarked. Der bliver alle kreaturer synet, når de kommer ind, og så bliver markedet lukket for tilførsel af dyr. Derefter bliver dyrene solgt, og derpå kørt væk. Det er der helt klare regler for, når det gælder omsætning af kreaturer på et marked, men det er der ikke, når det gælder hunde, katte, kaniner og heste. Eneste lov gældende i den forbindelse er Dyreværnsloven, der naturligvis ikke må overtrædes.”
Det bliver også sagt, at der ikke er nogen dyrlæge, når dyrene kommer til pladsen: ”Til det vil jeg sige, at jeg går ”in cognito,” på pladsen, og jeg har intet skilt på, hvor der står Dyrlæge. Jeg har en aftale med Grundejerforeningen, der har en aftale med fem - seks landmænd fra området, om at de går rundt og ser, hvad der sker. Observerer de noget specielt, eller er de i tvivl om noget, så ringer de efter mig.”
”Havde man et fast tidspunkt, hvor dyrene kom ind på pladsen, så var det noget helt andet. ” Ville det være ønskeligt. ”Det skal jeg jo ikke afgøre. Iøvrig er det min fornemmelse, at flere af dem, der ikke synes om forholdene på et dansk marked, de synes selv, at det er helt vidunderligt at komme til eksempelvis Frankrig, og så se hvordan forholdene er der. Og det kan nogle gange være ganske slemt.”
”Afslutningsvis vil jeg tilføje, at blandt andet Dyrenes Beskyttelse gennem nogle år havde en stand på Vorbasse Marked. De rettede engang imellem henvendelse og så gik vi sammen hen og kiggede på nogle efter deres mening kritisable forhold. Nogle gange var vi enige og så sendte vi dyret hjem. Andre gange sagde jeg god for forholdene, og så var det sådan. Generelt synes jeg, det er gået rigtig godt i år,” slutter Per Storm.

Merlin`s Queen



Merlin`s Queen



Emilie


Udskrevet fra http://hesteinternatet.dk d. 28. Maj 2023  04:27:45