Nytænkning af jagt

Jyllands-Posten den 10. januar 2013

Af Annette Rosenmunthe,
psykolog og naturdebattør,
Lundby Hovedgade 63, 4750 Lundby

Jagt promoveres for tiden ihærdigt i alle medier, men oftest med høj grad af misinformation. Dyrene lever ikke nødvendigvis et herligt liv i naturen, falder i skuddet og udgør efterfølgende et økologisk, sundt måltid.

Der er jagttid på 51 arter i Danmark, hvoraf kun de 16 er spiselige. Disse er omfattet af et betydeligt kødspild, hvor eksempelvis kun en brøkdel af fasanerne ender på middagsbordet. Omkring hver tredje gang en jæger rammer et dyr, er skuddet ikke dødeligt. Det betyder, at flere hundredtusinde dyr hvert år efterlades sårede og lidende i den danske natur.

I erkendelse af dette samt af at antallet af jægere stiger på stadig mindre naturarealer er biologer med jagtinteresser og tilknytning til Danmarks Naturfredningsforening kommet på banen med idéer til en nytænkning af jagten, som har vundet gehør i brede kredse.

De fastholder grundlæggende, at jagtens formål skal forblive erhvervelse af kød og efterlade naturen med optimale og bæredygtige bestande med balance imellem ungeproduktion og naturlig og jagtmæssig dødelighed. Kvoter og jagtlaug skal sikre dette.

Skydefugleindustrien skal ophøre – af dyreetiske grunde og som forudsætning for at opfylde bestemmelserne om at bremse nedgangen i biodiversitet. Hermed vil der igen blive plads til rovfugle og rovdyr, og det store forbrug af rottegift ved fuglenes foderpladser kan nedbringes – til gavn også for alle de dyr, der spiser de forgiftede gnavere og dermed får giften i sig. Også den omfattende fodring for at opformere hjortebestande skal bremses, idet de unaturligt store bestande forvolder skader på afgrøder og ulykker i trafikken.

EU-Fuglebeskyttelsesområderne skal leve op til deres navn, pattedyr og fugle skal fremover forvaltes efter Naturbeskyttelsesloven og ikke Jagtloven, og et nyoprettet Biodiversitetsråd skal rådgive ministeren om jagttider. Ved skumringsjagten halvanden time før solopgang og efter solnedgang er det umuligt at skelne jagtbare ænder og gæs fra fredede, hvorfor den nødvendigvis må ophøre, og det samme må den ulovlige jagt på dyr i yngletiden, herunder jagten på diegivende hjorte, ællingeførende ænder og ræve med hjælpeløse hvalpe.

Af hensyn til de 97 % af befolkningen, der er utrygge og føler ubehag ved den megen jagt, bør afstanden fra jagtudøvelse til andres grund og offentlige arealer øges til 100 m, og så skal jagten ophøre med årets udgang, hvorefter føden bliver knap og dyrene i særlig grad trængte.

Med disse tiltag kan jagten gøres til en mere rimelig og accepteret aktivitet og give plads også for andres behov og oplevelser i naturen.

Klik HER og læs meget mere om jagtens bestialske og kyniske virkelighed.


Nytænkning af jagt

Foto: Anne-Mette Iversen


Udskrevet fra http://hesteinternatet.dk d. 31. Marts 2023  20:33:20